Educatief natuur centrum

Op de grens van het Calmeynbos en de Oosthoekduinen prijkt het gloednieuwe Vlaamse Bezoekerscentrum De Nachtegaal van de afdeling Natuur.
De grijze betonstenen en het golvende, zinken dak zorgen voor een goede integratie van het gebouw in het omgevende duinlandschap.

Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal

Het VBC De Nachtegaal beschikt over heel wat troeven om uit te groeien tot één van de boeiendste natuur centra in Vlaanderen. Een belangrijke troef is ongetwijfeld haar gunstige ligging; tussen het Calmeynbos en de Oosthoekduinen, nabij de één van de toegangswegen naar De Panne en goed ontsloten door het openbaar vervoer. De ontmoetingsplaats bij uitstek voor natuurliefhebbers.
Het Vlaams natuurreservaat De Westhoek en de Houtsaegerduinen (op de grens met Koksijde) liggen bovendien binnen wandelbereik. De ligging midden de duinen zorgt er voor dat de bezoeker onmiddellijk met het duinlandschap geconfronteerd wordt.top

Eén van de grote doelstellingen van het centrum bestaat er in het brede publiek - zowel de schoolgaande jeugd, de toeristen als de mensen van de derde leeftijd - de natuur (opnieuw) te leren ontdekken en waarderen. Het museologisch gedeelte zal hierbij een sleutelrol spelen. Heel wat interessante gegevens in verband met de zee, het strand en de duinen zullen hier aan bod komen. Men zal er een beeld krijgen van de ontstaansgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte, evenals het drukke en rijke leven van het onderwatermilieu, de herkomst van heel wat zaken die op het strand gevonden kunnen worden. De fauna en flora van de duinen en het strand krijgen speciale aandacht. Ook het behoud en het beheer van de duinen door de afdeling Natuur, beheerder van vele honderden hectare duin aan de Westkust, komen uitgebreid aan bod. Vooral de duinlandschappen tussen Duinkerke en de IJzermonding zullen belicht worden.
De audiovisuele ruimte biedt tal van mogelijkheden om kennis te maken met sfeervolle natuurfilms en diareeksen. In de mediatheek wordt een documentatiecentrum uitgebouwd, waar de bezoeker op concrete vragen over de natuur een antwoord kan vinden en waar talrijke natuurboeken en -tijdschriften over het strand en de duinen te vinden zullen zijn. Bovendien kan men met de aanwezige computers op Internet surfen naar de meest 'natuurlijke' sites.top

Het centrum bevat ook een echt educatief doel. Een veldklas en een veld-laboratorium laten toe om aan natuurstudie te doen of kennis op te doen over de verschillende ecosystemen. Natuur-educatoren stellen educatieve pakketten samen voor de scholen en werken voor allerlei socio-culturele verenigingen en andere groepen die daarom verzoeken (educatieve) dagprogramma¹s uit.
Aan de infobalie kan men terecht voor algemene (toeristische) informatie over de mogelijkheden aan de Westkust.

Het centrum is een initiatief van de Vlaamse overheid. Voor het opmaken van een ontwerp en een deel van de uitvoering werd een beroep gedaan op het West-Vlaamse provinciebestuur. Voor een deel van de uitgaven kon een beroep gedaan worden op Europees geld (Interreg-subsidies). Hierdoor zal het centrum een grensoverschrijdend karakter krijgen, waarbij gestreefd zal worden naar samenwerking over de landsgrenzen heen. Het tot stand brengen van een samenwerkingsverband tussen het Vlaams Gewest, het Provinciebestuur en de Westkustgemeenten is een eerste stap op weg naar een optimaal beheer van het centrum.top

Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal
Olmendreef 2 - 8660 De Panne
Tel. 058/42.21.51
Fax 058/42.21.52top